ยินดีต้อนรับ
บริษัท โกลบอล (แซม 1996) จำกัด
คือบริษัทรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและ
ทันสมัย เราให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบ
มืออาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแซม
ทั้งชาย-หญิงทุกนาย เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้านระเบียบวินัยและภาคปฏิบัติในหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทุกนายจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยคุณภาพ
สำหรับตอบรับงานรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ

 
Copyright 2009 @ Globolsam. All rights reserve. บริษัท โกลบอล (แซม 1996) จำกัด